!!! Nikdo není tak slabý, aby nemohl pomáhat druhým !!!

Říjen 2013

Křesťanství

28. října 2013 v 17:34 | P.Pabián |  Témata přednášek

Křesťanství

-jedno z velkých monoteistických náboženství (dále islám, judaismus)
-bible - křesťanství jako náboženství knihy
-židovské kořeny křesťanství
-vznik a postupný vývoj křesťanství
-základní rozdělení církví a křesťanských proudů obecně a v ČR
-výlučnost křesťanství a jeho podstaty - evangelia, kdo je Ježíš Kristus
-co jsou vánoce a velikonoce
-prezentace současných křesťanských písní s kytarou (nemusí být)
Určeno pro 8.a9.tř. ZŠ a SŠ. Délka 1-2 vyučovací hodiny.

Bible a sex - konfrontace nebo soulad?

28. října 2013 v 17:33 | P.pabián |  Témata přednášek

Bible a sex - konfrontace nebo soulad?

-co opravdu říká Bible o sexu - je Bible puritánská?
-manželství - láska - zamilovanost
-současná sexuální společnost a její vliv a tlak na mládež
-sexuální výchova na školách - trendy v USA i u nás
-antikoncepce
-interrupce
-homosexualita
-má Bible co říci k ochraně před pohlavními nemocemi, AIDS, atd.? - co na to WHO?
Určeno pro SŠ. Délka 1-2 vyučovací hodiny.

Co nám říká Izrael

28. října 2013 v 17:32 | P.pabián |  Témata přednášek

Co nám říká Izrael (možno přidat - židovské kořeny velikonoc)

-proč vůbec mluvit o židech a Izraeli?
-novodobá historie Izraele v datech (1882-1991 + nástin současného stavu)
-stát Izrael dnes (situace po teroristických útocích v USA a po předání území palestincům)
-problematika definice židovství - kde je žid?
-co je Palestina (palestinci)
-několik hebrejských písní s kytarou (nemusí být)
-diskuze
Určeno pro SŠ, případně pro vybrané 9.tř. ZŠ. Délka 1-2 vyuč.hodiny.

Sekty-fenomén dneška

28. října 2013 v 17:31 | P.Pabián |  Témata přednášek

Sekty - fenomén dneška

-filosofický a morální relativismus
-pojem absolutna (hodnoty, normy)
-pojem sekta - problém definice
-některé charakteristické znaky sektářství a rozdíl s církví
-diskuze
Určeno pro SŠ, případně pro vybrané 9.tř. ZŠ. Délka 1-2 vyuč.hodiny.

Drogy

28. října 2013 v 17:30 | P.Pabián |  Témata přednášek

Drogy

-rizika
-závislost
-mnoho skutečných příběhů narkomanů
-projekce klipů, prezentací
-osobní svědectví o vysvobození z alkoholismu
-drogy a určitá kultura
-přijatelnost "lehkých" drog?
-úloha společnosti - odpovědnost státu, politiků, odborníků, školského systému, rodiny...
-vliv party
-represe a prevence
-kouření, alkohol, marihuana....pervitin, heroin...
Určeno podle formy od 6.tř. ZŠ až po SŠ. Délka 1-2 vyučovací hodiny.

Vzpomínky na socialismus

28. října 2013 v 17:23 | P.Pabián |  Témata přednášek
VZPOMÍNKY NA SOCIALISMUS

Určeno pro všechny ročníky SŠ (případně po domluvě pro vybrané 9.tř. ZŠ)

Délka:
1 až 2 vyučovací hodiny

Obsah:
Nejde o vyučování dějepisu či občanské nauky, ale o subjektivní prožitky člověka od cca 5ti do cca 25ti let. Na základě konkrétních zážitků a situací z dětství, ve škole, na vojně, v zaměstnání...atd., je možné studentům vykreslit a přiblížit, jak vypadala a fungovala společnost v ČSSR v letech 1970-1990. Součástí je projekce obrázků a klipů z tehdejší doby (1.máj, sjezd KSČ, spartakiáda, reportáže, zprávy...). Vítané jsou jakékoli otázky, diskuze, polemika... Příběhy ze života obyčejného člověka (tedy ne prominentního komunisty ani disidenta) má pomoci studentům vytvořit si vlastní názor na naší nedávnou historii, kterou ovšem nezažili.

Hodnota člověka

28. října 2013 v 17:21 | P.Pabián |  Témata přednášek
Standartní preventivní přednáška:
HODNOTA ČLOVĚKA

Určeno pro 8. a 9.tř. ZŠ a všechny ročníky SŠ.

Délka:
2 vyučovací hodiny

Obsah:
Jde o kompilaci témat - prevence HIV/AIDS, závislosti - drogy, sexualita, komunikace, partnerské a rodinné vztahy, láska, etika chování a jednání, vliv médií...
Dále také např. - zneužívání, znásilnění, sebepoškozování, anorexie, antikoncepce, rodičovství, ústavní péče, agresivita...

Celá přednáška je velmi otevřená, je vedená pro studenty atraktivním způsobem a podstatou jsou skutečné příběhy skutečných lidí. Součástí jsou různé klipy, krátké filmy, fotky, prezentace... V přednášce se střídá humor s dojemnými i drastickými příběhy. Nic není tabu.
Jde o ne vždy veselé povídání o reálném životě jehož cílem je povzbuzení k zodpovědnosti, odvaze jít "proti proudu", uvědomění si své ceny, případně obnovení naděje pro budoucnost.

Gymnázium Teplice

7. října 2013 v 11:32 | Pavel Pabián |  Ohlasy z přednášek
Dobrý den, dnes jsem byla na Vaší přednášce na Gymnáziu v Teplicích. Byla to nejlepší přednáška, na které jsem kdy byla. Moc Vám za ni děkuji, myslím si, že oslovila mnohé z těch, kteří tam se mnou seděli a mě samotné to velice pomohlo, jelikož jsem v posledních týdnech řešila mnoho otázek, které jsem si kladla. Zakončení přednášky mě velice dojalo, "Free hugs", škoda že nějací takoví lidé nejsou i v Teplicích. Když jsem viděla to video, říkala jsem si, že bych také ráda někoho objala a byla někým objata. Bylo mi moc líto, když přednáška už končila. Byla bych velice ráda, kdybyste přijel znovu a udělal další přednášky. Moc děkuji a věřím, že oslovíte ještě další stovky, i tisíce studetů. :-)

Kamarádi

7. října 2013 v 11:00 | Pavel Pabián |  Básničky
KAMARÁDI

Vždycky mi něco chybí
(sakra proč?)
nejčastějc prachy
ovšem
a nebo ženská
a nebo mír
když je po všem
Uklízím v hlavě
myšlenky, strachy, pády
starý kamarády
kolik jich ještě mám?
a jestli ňáký vůbec?
a jestli ňáký snad?
co uměj rozesmát i naslouchat
(jsem sobec)
nebo "někam" mě poslat
když hloupě plácám
a třeba jim je padesát
maj srdce
tlukoucí dvanáckový takt
čistý, drsný a pravdivý
ve tvaru
blues