!!! Nikdo není tak slabý, aby nemohl pomáhat druhým !!!

Říjen 2012

Akreditace MŠMT

1. října 2012 v 18:38 | P.Pabián |  Akreditace
Akreditace MŠMT

Předesílám, že akreditaci MŠMT nemám, což je z určitého pohledu jistě škoda.
Zároveň chci ale poukázat na jisté přeceňování této akreditace ze strany některých pedagogů
a někdy ne zcela správné povědomí toho, co taková akreditace znamená, proč a hlavně v jakých případech se vydává.
Odkazuji na:
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a
studentů ve školách.
Č.j. 21291/2010-28 MŠMT
Certifikátodborné způsobilosti se vydává pouzepro poskytovatele programů
primární prevence uživatelů návykových látek.

Na svých přednáškách o drogách mluvím (bývá to cca 20% obsahu přednášky), ale většinou se jedná o vyprávění skutečných příběhů lidí, které znám nebo vlastních zkušeností a teorii se příliš nevěnuji, protože se domnívám, že teoretických informací mají studenti dost, jsou jim dostupné jinde a žel je ani moc nezajímají. Certifikaci či akreditaci MŠMT potřebují ti, kteří poskytují odborné informace o nelegálních i legálních drogách a nabízejí odborné protidrogové poradenství (např. jak se dávkuje metadon - subutex, jak se odborně aplikuje, atd.). Já se těmto informacím spíše vyhýbám, jelikož se zaměřuji na to, abych mladé lidi od experimentování s drogami odradil, tedy na primární prevenci.

Str. 11 bod F)
Akreditace neznamená kvalitní program pro práci s žáky.

Tato větička v samotném metodickém doporučení MŠMT mne zaujala a také ji zcela chápu. Ano, akreditace nezaručuje kvalitu, efektivnost, úspěšnost a podobně, nýbrž "pouze" teoretickou (vědeckou) odbornost předávaných informací. To je samozřejmě důležité, ale nic to neříká o tom, zda má působení programu na studenty nějaký dopad, zda je prostě řečeno zaujme. S trochou nadsázky, ale i hrdosti vždy říkám - mou akreditací jsou desetitisíce spokojených a mnohdy nadšených studentů a tisíce spokojených pedagogů!

bod A) Akreditace se uděluje pouze pro programy dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků!

Akreditace se tedy netýká přednáškové činnosti pro žáky a studenty! Osobně nemám ambice školit pedagogické pracovníky. Zatím:-).

Dodatek k metodice 2012:
č. j.: MSMT-18917/2012-27/2

a) Programy podléhající certifikaci:
Dlouhodobé všeobecné primární prevence užívání drog, zvláště zaměřené na prevenci užívání nelegálních drog a legálních drog - alkoholu, tabákových výrobků.

b) Programy nepodléhající certifikaci:
Programy dlouhodobé všeobecné primární prevence rizikového chování (rizikovým chováním rozumíme: agresi a šikanu, záškoláctví, poruchy příjmu potravy, rasismus a xenofobie, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování, kriminální chování-krádeže, vandalismus, závislostní chování - adiktologie).

Sexuální rizikové chování, prevence AIDS, láska, partnerské a rodinné vztahy, hodnota každého člověka, komunikace...atd., tvoří cca 80% obsahu mé přednášky. Na tato témata MŠMT akreditaci neuděluje a tedy ji na školách ani nemohou vyžadovat.

Tato úvaha není vžádném případě namířena proti akreditacím, certifikátům či organizacím a jednotlivcům, kteří jí disponují! Je jen zamyšlením nad tím, co je v oblasti prevence mezi mládeží opravdu podstatné a důležité. Co je důležité pro samotné mladé lidi? A co je důležité pro nás, kterých se prevence mezi mládeží tak či onak (jako pedagogů, metodiků, školitelů, rodičů) týká? Odškrtneme si povinnou prevenci nebo nás zajímá skutečný efekt a dopad na mládež nám svěřenou?

Závěrem chci říci - ředitelé škol mají takovou autonomii a pravomoc, že záleží jen na nich, koho do školy pustí a koho ne, a to ať má akreditaci nebo ji nemá. Samozřejmě za své rozhodování také nesou zodpovědnost a musí být připraveni je obhájit.
Můj vzkaz pro ředitele, metodiky prevence, výchovné poradce a ostatní vedoucí pracovníky na všech základních a středních školách je - chcete-li pro své žáky a studenty kvalitní a přínosný program, zkuste to se mnou! Věřím, že nebudete zklamaní a vznikne dlouhodobá spolupráce.
Těším se na vás!

Pavel Pabián
mob: 728 370 174
e-mail: p.pabian@centrum.cz