!!! Nikdo není tak slabý, aby nemohl pomáhat druhým !!!

Květen 2009

Kontakty

27. května 2009 v 16:09 | Pavel Pabián |  Kontakty
Pavel Pabián
mobil : 728 370 174

Doporučené weby:

Ústav pro studium totalitních režimů

Konzervativní listy

Institut Williama Wilberforce

Občanský institut

OS Publicum commodum

Internetový deník Neviditelný pes

Hnutí Pro život ČR

Biblický kreacionismus

Divadlo IMP pro děti

Deník venkovana - blog Jirky JahodyRecitál v Litvínově 11. 4. 2008

5. května 2009 v 18:10 | Pavel Pabián |  Galerie

SZŠ Most

1. května 2009 v 18:13 | Pavel Pabián |  Galerie

Část Divadélka Uličník a Sváťa

1. května 2009 v 18:11 | Pavel Pabián |  Galerie

Hodnota člověka II. - návazná

1. května 2009 v 17:57 | Pavel Pabián |  Témata přednášek

Hodnota člověka II- návazná

-dokument z léčebny AIDS na Ukrajině (cca 16min)
-foto z Ugandy, Ruska...
-hudební film "Dokud nás smrt nerozdělí" (cca 19min)
-svědectví Betty, HIV+ ženy z USA (cca 28min)
-dokument o dětech na moskevských nádražích "Děti ze stanice Leningradská" (cca 34min)
-vyprávění skutečných příběhů HIV pozitivních mladých lidí ze škol v ČR
-muž bez rukou a nohou žije šťastný život "Invalida Nik" (cca 7min)
-malý horor s myšlenkou - "Svět ve tmě" (cca 10min)
-příběhy psané HIV - Synkopa imunity (cca 18min)
-AIDS a drogy - Synkopa imunity (cca 18min)
-otec roku - milující dokáže všechno (cca 5min)
-děti v kanálech Ukrajina (1,5min)
porcelánový jednorožec (3min)
-drogy - děti ulice (1min)
-doporučení WHO (Světová zdravotnická organizace) k ochraně před HIV+
-klipy
Filmy se mohou různě kombinovat, je prostor pro improvizaci, diskuzi, nemusí se promítat celé, atd.
Určeno pro 8.a9.tř. ZŠ a pro SŠ. Délka 2 vyučovací hodiny.

Vize

1. května 2009 v 16:40 | Pavel Pabián |  Texty písní

VIZE

Už vidím jak se mraky trhají
paprsky slunce vytvoří z vrcholků hor - nový obzor
Bělostné štíty odělo slunce
a teď tu znenadání září - jak dortové svíce

Svítí a září nad námi milost od Hospodina
Svítí v lednu i v září, to co dostali jsme skrze Syna

V údivu vidím že slunce nezůstalo tam na vrcholcích hor
kde umísťujeme znamení naší vytrvalosti a síly
Hřebeny něžně pohladilo a pak pomalu sestoupilo
tam dolů do údolí našich slabostí a bídy

Svítí a září.........

A teď tu stojím hlavu skloněnou a duši zraněnou
doufajíc v radikálnost sametové revoluce
Samet tvé lásky když mě pohladí tak taky dokonale odstraní
hromady špíny z mého srdce

Svítí a září.........

Roztaje sníh a květy vypučí a hmyz rozezvučí
tu nejkrásnější symfonii jara
A já vyhlížím sladké ovoce co roste ze srdce
a lidem kolem světlo dává

Svítí a září.........

Dychtivě hledím na obzor na křídlech víry k vrcholkům hor
tam je můj cíl - Boží Sión
A vůbec nikdo s tím nic nesvede když tvoje ruka mě tam povede
vždyť v pasu mám - nebeský občan

Svítí a září nad námi milost od Hospodina
Svítí v lednu i v září, to co dostali jsme skrze Syna

V pohodě bejt

1. května 2009 v 16:40 | Pavel Pabián |  Texty písní

V pohodě bejt

Na cestě kopyta koní, prach zvedaj,

mobil mi už zase zvoní, pokoj mi nedaj.

Strašák na rozkvetlých polích,

myšlenky šíleně bolí, svědomí čistý prej stojí - víc než dolar!

Dostavník vzpomínek dovez´ nejednu smutnou,
ať si je nechaj, já je nechtěl, nemůžu usnout.
Jsou jako termíny splátek,
prošlý už minulej pátek,
i v tom počasí je zmatek - leden a dusno!


Kde mám najít jistotu, kde získat záruku, prospívat na duchu?

Jak opravit poruchu, uzdravit záduchu, nadechnout se vzduchu?

Myšlenkám pěkně uzdu přitáhnout a ruce roztáhnout, jak pták se rozlétnout.

Vírou chodit po vodě, vzepřít se náhodě, duši mít v pohodě -

jó tak to bych chtěl - v pohodě bejt!


Včera nám pojišťovna štěstí zas jedna krachla.
Za šéfa měla Lojzu Hada, známého machra.
Tunel velkej jak černá díra,
vesmír náhoda Všehomíra,
nějak tu všude smrdí síra - dávej si bacha!

Je možný něčemu dneska ještě vůbec věřit?
Pes, přítel člověka, cvokaři duši mám prej svěřit.
Ideám hrana už zvoní,
upřímnost zemřela loni,
moudrost je už jen věc koní - maj hlavu větší.


Kde mám najít jistotu......

Ty slova života máš

1. května 2009 v 16:39 | Pavel Pabián |  Texty písní

Ty slova života máš

Jenom Tebe, chci následovat,
skrze Tebe, lidi milovat.
Tvým Duchem veden a nezabloudit,
ve Tvé moci, slavně vítězit.
Když jsi se mnou už se nemusím bát - největší je milovat!

Každou vinu, jsi mi odpustil,
nezahynu, když jsem uvěřil.
Srdcem věřím ke spravedlnosti,
ústy vyznávám ke spasení.
Když jsi se mnou už se nemusím bát - největší je milovat!

Ref: Ježíši, Ty moje srdce znáš,
milostí mne přijímáš,
už nikam neutíkám,
protože jenom Ty sám, slova života máš!

Není jiný, koho v srdci chci mít,
Tys můj milý, Tys mě naučil žít.
Nyní vírou chodím, ne viděním,
věřím, proto mluvím ke ztraceným.
Když jsi se mnou už se nemusím bát - největší je milovat!

Kdo vidí Tebe, vidí Otce,
kdo v Tobě zůstává, ovoce nese.
Ty ve mně žiješ, nepatřím sobě,
zemřels´ a vstal, nezůstals´v hrobě.
Když jsi se mnou už se nemusím bát - největší je milovat!

Ref: Ježíši, Ty moje srdce znáš....

Ty Pane náš

1. května 2009 v 16:38 | Pavel Pabián |  Texty písní

Ty Pane náš (G D Emi D G)

Ty Pane náš mého ducha pozvedáš
Ty Pane náš milostí svou mne přikrýváš
Ty Pane náš radost a pokoj mi dáváš
Ty Pane náš tělo, duši, ducha žehnáš

Víc, chci víc, víc přijď víc.

Ty Pane náš svého Ducha vyléváš
Ty Pane náš radost a život rozdáváš
Ty Pane náš svou zbroj mi obléct pomáháš
Ty Pane náš mocí svou se mě dotýkáš

Víc, chci víc, víc přijď víc.

IMPROVIZACE

Já se budu menšit a Ty růst
Míň mne víc Tebe, míň mne víc Tebe.....
Jásám před Tebou Bože jásám
Zpívám, Tvému jménu zpívám

Tvůj Majestát

1. května 2009 v 16:37 | Pavel Pabián |  Texty písní

Tvůj Majestát
G emi G emi
Jsi první i poslední - nedobytný hrad,

je slavný a nádherný - Tvůj Majestát.
C D2

Podobu člověka jsi na sebe vzal,
C D7
podstatou Bůh a Pán, sám sebe jsi dal.


Není nikdo jako Ty - Tobě podobný,

Hospodin zástupů, Bohatýr - Jsi jediný.


Ty nikomu nestraníš, jsi stále stejný,

jenom Ty mě zachráníš, jsi mé spasení.


Jak mocné a úžasné - je jméno Ježíš,

Beránek zabitý a vzkříšený - všechno o mě víš.


Ty jsi mě vykoupil křížem svým,

mzdu hříchu jsi zaplatil, já tě slavím.


Milosti plný, Otče jsi Ty - přemohls´ mě láskou,

bez naděje ztracený, byl jsem já - zachránils´mě láskou.


Ranami uzdraven, zadarmo můžu být,

z hříchu vysvobozen a z moci Ducha žít.

Trápení

1. května 2009 v 16:36 | Pavel Pabián |  Texty písní

TRÁPENÍ

Zeptala se jedna želva od naproti chobotnice
jak to tahle paní dělá, že má noh o tolik více.
Chobotnice jménem Sylva divila se převelice
řekla, že by radši chtěla být v krunýři domovnice.

Trápení, mořské trápení, nejsem spokojen s tím kým a čím jsem.
Trápení, mořské trápení, byl bych spokojen, nebýt tím čím jsem.

Medůza to uslyšela, jak se jenom hádat mohou,
sama by se spokojila třeba s jednou krátkou nohou.
Pověděla jim velryba, taky nejsem spokojená,
je to chyba, nejsem ryba, nevydržím ponořená.

Trápení, mořské trápení......

Tenhle homo sapiens, ten je jistě spokojen,
zatancuje si break dance, avonem je navoněn.
Jenže tenhle tvorstva pán ze všech nejvíc běduje,
proč to, proč tak, proč já sám, na všechno si stěžuje.

Trápení, zemské trápení, nejsem spokojen s tím kým a čím jsem.
Trápení, zemské trápení, byl bych spokojen, nebýt tím čím jsem.

A tak člověk vezdejší sní o tom, jak jiný je,
větší, menší, bohatší, snad pak všechno přežije.
Jenže:
Jen tomu nechybí naděje, kdo přijímá se jaký je
a pak se stále raduje, vždyť ví, že ho Bůh miluje.

Trápení, pryč je trápení, když jsem spokojen s tím kým a čím jsem.
Trápení, pryč je trápení, já jsem spokojen, že jsem tím čím jsem.
Amen

Někdy se stydím

1. května 2009 v 16:35 | Pavel Pabián |  Texty písní

Někdy se stydím

Někdy se stydím za slzy, že jich tak málo v mém životě je.
Někdy se stydím za víru, co spíš než vírou, nedověrou bývá.
Někdy se stydím za radost, že místo v srdci, jenom v ústech je.
Někdy se stydím za pokoj, masku co škleb ve tváři skrývá.
Někdy se stydím, někdy se stydím, často se stydím, že nemůžu dál.
Někdy se stydím, někdy se stydím, často se stydím za sebe!

Vím, že jsem povolán, abych ve víře šel, proč to však každý den tolik bolí?!
Vím, že jsem vyvolen, z hříchu vysvobozen, proč tedy každý den zdá se to těžší?!
Vím, že jsem dědicem, krví tvou vykoupen, proč se mi tedy zdá, že nemůžu dál?!
Vím, že jsem pomazán, bych ve vítězství stál, tělo se bouří jen, proč to tolik stojí?! Někdy se stydím, někdy se stydím, často se stydím, že nemůžu dál.
Někdy se stydím, někdy se stydím, často se stydím za sebe!Bože plný milosrdenství, odpusť mi a nezavrhuj mě od své svaté tváře!

Můj starej poznámkovej blok

1. května 2009 v 16:34 | Pavel Pabián |  Texty písní

Můj starej poznámkovej blok
Můj starej poznámkovej blok
paměť nahrazuje
je tam celej loňskej rok
a já si listuju v něm

Co jsem toho v lednu měl
a v únoru jakbysmet
na tamto jsem zapomněl
tohle radši nevědět

Ref: Na každý stránce spousta slůvek
za nimi vykukují vzpomínky
některým bych radši utek
a jiným stavím pomníky

Můj starej poznámkovej blok
někdy mě usvědčuje
z vyřčenejch, prázdnejch, marnejch slov
Pilát ve mě si ruce myje

Hledám čím bych se potěšil
těžkosti zapomínám
nejde jinak než abych dosvědčil
každý den se mnou byl Pán

Ref: Na každé stránce spousta slůvek....

Můj starej poznámkovej blok
silvestrem pozbyl významu
zůstal jen archivářem slov
sentiment časů, pozdravů

Tématem písně je ten blok
slovíčka, zkratky, jen pár vět
kolik asi bude mít slok
snad tři sta šedesát pět

Ref: Na každé stránce spousta slůvek....

Můj starej poznámkovej blok, kterej se vejde do kapsy
ač je tam celej loňskej rok, neprozradí nic moc o srdci!

Moje láska k tobě

1. května 2009 v 16:34 | Pavel Pabián |  Texty písní

Moje láska k tobě

Moje láska k tobě
je plná bolesti
Moje láska k tobě
jen podobná je neřesti
Srdce křičí
že mě to zničí
bez milosti

Moji lásku k tobě
ze srdce už nejde vyhodit
Spíš než lásku k tobě
svůj rozum chci zahodit
Je to šílený
bez lásky byl bych ztracený
to neumím si představit

Moje láska k tobě
mě učí, že existují zázraky
Moje láska k tobě
za každý zázrak se musí zaplatit
Třeba bolestí
slzama, úzkostí
ale zaplatit

Zaplatím rád
za chvíli v tvojí blízkosti
Zaplatím rád
to nedělá mi starosti
Pane vrchní platit
já lásku nechci ztratit
kolik čárek mám bolesti, úzkosti..

Lék...

1. května 2009 v 16:33 | Pavel Pabián |  Texty písní

LÉK

Není odejít jako utéct
není podlehnout jako vzdát to
není upadnout jako nevstat
to není stejné jinak to bolí

Není prohrát jako prodat
není ztratit jako zahodit
není nezvládnout jako nic nezkusit
vždyť různá zranění jinak se hojí

Lékem Beránkova krev
lékem Ježíšova krev - je nám!

Není selhání jako konec
není hledání jako beznaděj
není neúspěch jak rozsudek smrti
to není stejné jak asi tušíš

Není trápení jako rozvod
není ztráta jako oběť
není doufání jako naděje
zkoumání ukáže co prospívá duši

Lékem.....

Není křestní list jak vstupenka do nebe
není láska která nic nestojí
není přátelství prosto bolesti
není z krabice víno stejné jak "božolé"

Není sláva jako život
není kopie jak originál
není každá smrt věčný odpočinek
to není stejné nebuďme hluší

Lékem.....

Krokodýl

1. května 2009 v 16:32 | Pavel Pabián |  Texty písní

KROKODÝL

Dobrý den pane krokodýle
dobrý den pane zubatej
Jak se vám tam dole v bahně žije?
S krokodýlkou jste prej ženatej?

Krokodýlka říká ty můj táto
kdo ti tvoje zuby vyvrtá?
Máš stoličky zase samé bláto
bolest zubů je věc ukrutná

Ouvej...ouvej..to to bolí...

To máš z toho starej krokodýle
že sis zuby nikdy nečistil
teďka ti nic jinýho nezbyde
než aby sis umělý koupil

Krokodýl bez zubů to je k smíchu
vůbec nikdo se ho nebojí
se zuby zratil všechnu svou pýchu
a navíc se skoro nenají

Starej krokodýl jen leží v blátě
zuby bolí má je samý kaz
vy však děti zoubky zdravé máte
čistíte je denně zas a zas
kartáčkem a pastou...raz dva raz!

Kousni mě

1. května 2009 v 16:32 | Pavel Pabián |  Texty písní

Kousni mě
Kousni mě do krku
pohlaď mi patu
přepiš mé svědomí
vyrovnej ztrátu
Dvě pírka holubí
snesou se k nohám
obklopen cheruby
naději volám

Když dole v podpalubí
v okovech strachu
hlupák se skutky chlubí
já blízko jsem krachu

Blízko jsem vítězství
ještě blíž smrti
dnešek mě pohostí
a zítřek drtí
Tvé zuby na krku
tvůj dech v slabinách
utopen bez hluku
ve vlastních vinnách

Když milenci se chvějí
v půlnočním chladu
a zvony lásky znějí
já tuším zradu

Obleč se do žluta
všichni jsou šedí
pak sluncem prodchnutá
zaklapni hledí
Vytas meč broušený
na obě strany
v bludišti ztracený
noc nemá hrany

Když sny se nevyplácej
a touhy bolí
pak slova obsah ztrácej
já šroubek v soukolí

Poznej mě po hmatu
dotkni se lehce
zrození zázraku
domů se nechce
Noc sukni vykasá
je ještě mladá
pod štětcem Piccasa
vzniká záhada

Když k ránu teplo chybí
má postel je prázdná
a v řece nejsou ryby
tak živím v sobě blázna

Dal jsem všechno v sázku

1. května 2009 v 16:30 | Pavel Pabián |  Texty písní

Dal jsem všechno v sázku

Dal jsem všechno v sázku
prý jsem už bez rozumu
zahodil jsem masku
teď už jiný nebudu
Dal jsem všechno v sázku
najednou si to odbudu
ale mám teď lásku
o který už jen snít nebudu

Možná že všechno prohraju
možná se potom vopiju
možná že i svou kytaru
možná že vzteky rozbiju

Ale mám teď lásku o který jsem vždycky...3x
snil

Nemám čím se chlubit
a ani čím to vysvětlit
nemám nač být hrdej
nemám jak se obhájit
Nemám žádný právo
aby mě někdo pochopil
sám se chápu málo
jen že jsem se šťastně zbláznil

Možná že...

Ale mám...

Co bude zejtra tuším
kamenování je v plánu
večerní program ruším
do hlavy dostanu ránu
Už na zemi ležím
ale láska ve mně zpívá
na zchromlých nohou běžím
kdo je blázen ať se dívá

Možná že...

Ale mám...

Být Tobě blízko

1. května 2009 v 16:30 | Pavel Pabián |  Texty písní

Být Tobě blízko

Být Tobě blízko, jen ruku natáhnout
a dotýkat se roucha Tvého
být Tobě blízko, tvá moc uzdravení
jenom ať proudí do těla mého

Být Tobě blízko a hlavu svou znavenou
ve stínu Tvém - složit
Vně chrámu nezůstat, vírou nezkalenou
za tebou jít a lásku láskou množit

Být Tobě blízko a slýchat jméno své
zašeptané Tvými ústy
být Tobě blízko, jenom tak nasát vzduch kolem
a opájet se Tvojí vůní

Být Tobě blízko, tam kde ledy strachu tají
na Skále věků kéž mé nohy pevně stojí
Z té Skály toužím pít každý den čerstvou vodu živou
o pomoc volám - Otče nedej mi zahynout

Být Tobě blízko, poznávat Tě v raní mlze
s roztrženým srdcem před Tebou
být Tobě blízko, ve Tvých očích číst
zahodit masku nehezkou

Být Tobě blízko, zachvět se když mě pohladíš
v náruči schoulen - u Tebe v bezpečí
Přemožen milostí, když nazván Božím synem jsem
a když Tvůj svatý Duch tomu mému to dosvědčí

Blues o mé lásce k tobě

1. května 2009 v 16:29 | Pavel Pabián |  Texty písní

Blues o mé lásce k tobě

Moje láska k tobě
je plná bolesti
Moje láska k tobě
jen podobná je neřesti
Srdce křičí, že mě to zničí, bez milosti

Moji lásku k tobě
ze srdce už nejde vyhodit
Spíš než lásku k tobě
svůj rozum chci zahodit
Je to šílený, bez lásky byl bych ztracený,
to neumím si představit

Moje láska k tobě
mě učí, že existují zázraky
Moje láska k tobě
za každý zázrak se musí zaplatit
Třeba bolestí, slzami, úzkostí, ale zaplatit

Zaplatím rád za chvíli v tvojí blízkosti
zaplatím rád
To nedělá mi starosti
Pane vrchní platit
já lásku nechci ztratit
kolik čárek mám bolesti?